Asbestsanering

Asbest är vanligt i fastigheter som är byggda före 1975. Det finns bland annat i vvs- och ventilationssystem, kakel-fix, isolermaterial, packningar, elkablar, eternitplattor, tak, fasader och mattor.

FÖ Byggnads AB är auktoriserad för att ta hand om asbestsanering.

Vi hjälper till med allt från analys till själva saneringen. Innan vi sanerar spärrar vi av området för att ingen asbest skall ta sig ut. Till och från området bygger vi luftslussar som man måste passera.