Våtrumsbehörighet

Vi är certificerade genom BKR - Byggkeramikrådet.

Vi är även anslutna till PER ( Plattsättnings-Entreprenörers Riksförening ) och KAF ( Kakelföreningen ).

Vi har fyra medarbetare som är utbildade och har behörighet enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV samt en våtrumsansvarig arbetsledare.

 

Vad innebär behörigheten?                                                                                                                            

Att vara ett behörigt företag som är utbildat av Byggkeramikrådet innebär att man valt att arbeta enligt "Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum" , som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.    

 

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag som oss?                                                                                

För att ett tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramiksrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. 

För mer information om vad behörigheten och certifikatet innebär eller se intyg, klicka på länkar nedan. 

 

Behörighetsbevis 2012

www.bkr.se